» MÜSTEŞAR YARDIMCISI KÜRŞAT ARAT BİLECİK’E GELDİ

Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programında 2. Periyoda geçildi: “İş Sağlığı ve Güvenliği Seferberliği”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılı için ilan ettiği Milli Seferberlik kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr Mehmet Müezzinoğlu tarafından başlatılan Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programının 2. Periyoduna başlandı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI KÜRŞAT ARAT BİLECİK'E GELDİ (3)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşat Arat “İş Sağlığı ve Güvenliği Seferberliği” başlığı altında gerçekleştirilecek olan periyodun kamuoyuna duyurulması, çalışmaların incelenmesi ve bazı temaslarda bulunmak amacıyla Bilecik’e geldi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI KÜRŞAT ARAT BİLECİK'E GELDİ (2)

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bilecik İl Müdürlüğünde, SGK ve İŞKUR yöneticileri ile bir araya gelen Arat, burada basın mensuplarına açıklama yaptı.

SGK ve İŞKUR İl Müdürlüğünün çeşitli faaliyetlerinde de bulunacağını anlatan Arat, “Milli Seferberliğin ikinci bir aşaması olarak Sayın Bakanımızın İstanbul’da başlattığı İş sağlığı güvenliği kapsamında milli seferberliği devam ettirmek maksadıyla Bilecik’e gelmiş bulunuyoruz.” dedi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI KÜRŞAT ARAT BİLECİK'E GELDİ (1)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Arat burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “ Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu tarafından 06 Ocak 2017 tarihinde Konya’dan başlatılan bu seferberliğin ilk periyodunun başlığı istihdam seferberliği olarak belirlenmiş ve Bakanlığımız bürokratları 81 ilimizin tamamını 3 ay gibi kısa bir sürede 2 kez ziyaret ederek sosyal taraflarla ve vatandaşlarımızla bir araya gelmişlerdir.

Bakanlığımızca sağlanan istihdam teşvikleri ve Bakanlığımızın diğer faaliyetleri taraflara anlatılmış ve talepler alınmıştır. Üst düzey bürokratlarımız dışında Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu il Müdürlerimiz ve ekipleri de bu seferberlik kapsamında işveren, işçi, emekli, Şehit ve Gazi aileleri ile engelli vatandaşlarımızı ziyaret ederek Bakanlığımız ve hükümetimizden beklentilerini dinlemişlerdir. 81 ilimizden toplanan talepler rapor haline getirilerek, çalışma hayatının temel ihtiyaçları tespit edilmiştir.

İstihdam Seferberliği başlıklı bu ilk periyodun ardından ise 13 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul 3. Havaalanı inşaatında Bakanımız Sayın Mehmet Müezzinoğlu tarafından 2. periyodun startı verilmiştir. 2. Periyodun başlığı olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Seferberliği” kamuoyuna duyurulmuş ve konunun tarafları olan STK ve kamu kurumlan temsilcilerinin katılımıyla Hedef Sıfır Deklarasyon’u imza altına alınmıştır.

Bu kapsamda; iş sağlığı ve güvenliği alanında, ölümlü iş kazalarının önüne geçilebilmesi, sahadaki uygulamaların analiz edilerek sektöre özgü strateji geliştirilebilmesi ve farklı sektörlerde yaşanan olumlu gelişmelerin yaygınlaştırılması amacıyla, büyük şehirlerden başlayarak 81 ilimizde Bakanlık yöneticilerimizin başkanlığında ziyaretler gerçekleştirilecektir.

Modern iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımında önleyici ve sürekli iyileşmeye odaklı bir yapılanma söz konusudur. Bu anlayışı hayata geçirmek için öne çıkan ve vazgeçilmez olan husus ise güvenlik kültürüdür. Bakanlığımız, iş sağlığı ve güvenliğinin eğitime aktarılması sürecinde, mesleki eğitimin öneminin yanında, okul öncesinden başlayarak tüm iş yaşamını içine alan yaşam boyu öğrenmeyi hedeflemektedir.

Çocuklara, gençlere ve çalışanlara, tehlike ve riskleri önleme eğitimleri verilirken sağlık ve güvenlik ile ilgili tavır ve davranışlar öğretilecek ve bunun neticesinde yaşamın her safhasında özellikle de iş yerlerinde sağlık ve güvenlik kültürünün geliştirilmesi sağlanacaktır.

Gerçekleştirilecek ziyaretlere, ilgili il sınırları içerisinde inşaat sektörü başta olmak üzere belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren işveren ve çalışan temsilcileri ile belediye ve kamuda sektöre ilişkin faaliyet ve denetimlerde görev alan birimlerin yöneticilerinin katılımı sağlanacaktır.

Sonuç olarak, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının istenen seviyeye getirilebilmesi ancak işveren, çalışan, uzman, profesyonel, STK, kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere ilgili tüm tarafların konuya karşı hassasiyet gösterip bu hayati konuyu sahiplenmeleriyle mümkün olacaktır. Sağlıklı ve güvenli bir gelecek adına başlatılan seferberlik programıyla; iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin toplumsal düzeyde bilinç ye farkındalık oluşturulacak, tarafların iş sağlığı ve güvenliği kapsamında karşılaştıkları sorunlara yönelik çözümler geliştirilecektir.”

avatar