» İŞKUR Kapsamında 500 Personel Alınacak

Türkiye İş Kurumu Toplum Yararına Program TYP kapsamında kamu kurumları Bilecik’te toplamda 500 personel alımı yapılacak.

 

Devlete bağlı kurumlar toplum yararına program kapsamında 250 yerel yönetin ve 250 diğer yönetim olmak üzere Bilecik’te toplam 500 personel alımı yapılacaktır.

 

Başvurular için ışkurgov.tr internet sitesi veya işkur müdürlüğüne başvurulmalıdır.

 

Belediye başkanlıkları tarafından personel alımı yapılacaktır.Bilecik ve ilçeler de alım kapsamındadır. Alım yapılacak kadrolar da ihtiyaca göre farklılık göstermektedir.

Başvuru Koşulları Aşağıdaki Gibidir

a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtli olmasını ve sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, çalışıyor kaydının olmamasını eder (5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinde ifade b fıkrasının 4. bendindeki tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanundaki EK-5 tarım veya o an işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı kapsamında olan kişilerin, sGK girişi yapıldığında sigortaları sGK tarafindan kesildiğinden P’ye başvuru yapmalarında ve programa katılmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.) Kuruma kayıtli olduğu hâlde TYP ‘ye yabancılar ile iş akdi askıda olan mevsimlik işçiler TYP’ye katılamazlar.

 

b) 18 yaşını tamamlamış olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmasını ifade eder.

 

c) (Değişik: 12/02/2016 tarihli ve 5656 sayulu Genel Müdür Onay) Emekli ve malul aylığı almamak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında emekli ve malul aylığı almamasını ifade eder. Iş göremezlik ödeneği alanlar TYP’ye katılabilir.

 

d) Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç); TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla kişinin açık öğretim dışında herhangi bir resmi ya da özel eğitim kurumunda öğrenci olmamasını ifade eder. Uzaktan eğitim alanlar TYP’ye katılamaz

 

e) TYP için son teklif verme tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve TYP’nin fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı ve yan kuruluşlarının çalışanı olan kişiler T yararlanamazlar

 

TYP devam ederken katılım şartlarını taşımadığı belirlenen kişilerin TYP ile kişiliği kesilir ve bu kişiler son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar.

avatar