» İL GENEL MECLİSİNDE İKİ MADDE DE KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

İl Genel Meclisi Toplantılarının 3. Birleşimi Gerçekleşti. özel idareye kiralanacak ekipmanların fiyatları belli olacak.

 

İki gündem maddesinin görüşülüp komisyona havale edilen maddelerde 2017 yılında İl Özel İdaresine ait makine ve ekipmanlarının birim fiyatları ile kiraya verilebilmesi talebi hakkında görüş bildiren olmadı. Madde Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliğiyle havale edildi.

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KARAR VERECEK

Gündemin bir diğer maddesi ise; sözleşmeli personellerin 2017 Mali yılı için sözleşmelerinin yenilenmesi ve Maliye Bakanlığının memurlar için belirlemiş olduğu taban fiyatının altına düşmemek kaydıyla net ücretlerinin belirlenmesi talebi hakkında da görüş bildirilmedi.Oylamaya sunulan madde oy birliğiyle Palan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi kararlaştırıldı.

 

HALUK Filizli; “vekaleten mülki idare ağır aksak gidiyor” Gündem dışı söz alan MHP Pazaryeri İl Genel Meclis Üyesi Haluk Filizli ilçelerine vekaleten atanan Kaymakamların verimli olmadığını belirterek yetkililere seslendi. Filizli konuşmasında ilçelerine 2004 yılından 2016 yılına kadar 12 yılda 22 Kaymakam vekili ile Vali yardımcılarının görev yaptığını kaydederek; “bunlardan 18 tanesi vekaleten görev yapmışlardır. Vekaleten yönetilmek istemiyoruz. Vekaleten Mülki idare ağır aksak gidiyor. İlçemiz bu durumu hak etmiyor” ifadelerini kullandı. Birleşim bir sonraki gün toplanılmak üzere sona erdi.

avatar