» BİLECİK VALİĞİ’NDEN 2017 YILI TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ DUYURUSU

Temel hak ve özgürlüklerden olan, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının özgür bir ortamda anayasa ve kanunlarla belirtilen esaslar çerçevesinde kullanılması, Sivil Toplum Kuruluşları ile tüzel kişiliği bulunmayan diğer oluşumların ve gerçek şahısların itibar edecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşü alanlarının tespit edilmesi amacıyla;
2911 sayılı Kanununun 6. maddesi ve bu Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesi uyarınca; Bilecik İl Merkezi ve merkeze bağlı Beldelerde ilk toplanma alanları, yürüyüş güzergâhları, toplantı alanları, dağılma güzergâhları ile afiş ve pankart asılacak yerlerin belirlendiği Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Planı ile ilgili olarak, Valilik Makamının 09/01/2017 tarih ve 196 sayılı Olurları ile 2016 yılında uygulanan planda değişiklik yapılmayarak 2017 yılında da uygulanmaya devam edilmesi uygun görülmüştür.
İL MERKEZİNDE:
1. CUMHURİYET MEYDANI MİTİNG ALANI (Esas Miting Alanı) :Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, Adliye Sarayı önündeki Cumhuriyet Meydanı.
Toplanma Alanı: Tevfikbey Caddesi üzerinde bulunan Belediye Çay Bahçesi önündeki meydan.
Yürüyüş Güzergâhı: Belediye Çay Bahçesi önünden başlanarak Tevfikbey Caddesini takiben Özpaş kavşağından Cumhuriyet Caddesine dönülerek Cumhuriyet Meydanı’ndaki miting alanına kadar olan yol.

 

Dağılma Yön ve Yerler: Toplantı-Miting alanına çıkan sokak ve caddeler
Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun talepleri doğrultusunda, Valilik tarafından olur verilen ve Belediyece sakıncası bulunmayan yerler.

2. EDEBALİ STADYUMU MİTİNG ALANI (Alternatif Miting Alanı): Edebali Stadyumu’nun A-B giriş kapılarının önündeki boş alan
  Toplanma Alanı: Stadyum Sokak üzerinde bulunan Yediler Cami önündeki yol kavşağı.
Yürüyüş Güzergâhı: Toplanma alanından çıkışla Stadyum Sokağı takiben, Stadyum’un önünde kadar olan güzergâh
   Dağılma Yön ve Yerler: Toplantı-Miting alanına çıkan sokak ve caddelerin
Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun talepleri doğrultusunda, Valilik tarafından olur verilen ve Belediyece sakıncası bulunmayan yerler.

3. BASIN AÇIKLAMASI VE BENZER ETKİNLİKLERİN YAPILAMAYACAĞI YERLER:
A) Hükümet Konağı ve müştemilatı.
B) Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, önü ve çevresi.
C) Bilecik 2. Jandarma Tugay Komutanlığı, önü ve çevresi.
Ç) Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, önü ve çevresi.
D) Bilecik Adliyesi ve müştemilatı.
E) Bilecik Emniyet Müdürlüğü ve Ek Hizmet binalarında ve bu binaların müştemilatları ile önü ve çevrelerinde.
F) Devlet Hastanesi Acil ve Poliklinik girişi.
G) Okul önleri ve müştemilatları.
H) İbadethanelerin içi ve müştemilatı.
I) Diğer kamu kurumları ve müştemilatlarında yapılacak basın açıklamaları vs. ilgili kurumun en üst yetkilisinin iznine tabidir.

VEZİRHAN BELDESİ:
MİTİNG ALANI: Vezirhan Belediyesi çay bahçesi
Toplanma Alanı: Vezirhan Belediyesi binasının istasyon mahallesi istikametinde bulunan boş alan.
Yürüyüş Güzergâhı: Toplanma alanından çıkışla belediye çay bahçesine giden yol güzergâhı.
Dağılma Yön ve Yerler: Belediye çay bahçesi yolcu durağı bölgesinden Bilecik ve Demisaş Fabrikası istikametine giden yol.

BAYIRKÖY BELDESİ:
1. MİTİNG ALANI: Bayırköy Belediye binasının önünde bulunan bahçe.
Toplanma Alanı: Belediye çay bahçesi.
Yürüyüş Güzergâhı: Toplanma alanından çıkışla belediye binasının önünde bulunan bahçe güzergâhı.
Dağılma Yön ve Yerler: Vezirhan beldesi istikametine giden yol.

BASIN AÇIKLAMASI VE BENZER ETKİNLİKLERİN YAPILAMAYACAĞI YERLER:
A) Vezirhan Beldesi’nde;
Vezirhan J.Krk.K.lığı önü ve çevresi.
Vezirhan Beldesi ortaöğretim okulu önü ve çevresi.
Sağlık Ocağı önü ve çevresi.
B) Bayırköy Beldesi’nde;
Bayırköy Açık Cezaevi önü ve çevresi.
Sağlık Ocağı önü ve çevresi.

avatar