» 13 Milyon Konutun Sorunu Çözülüyor

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” adı altında İmar Barışı” olarak bilinen ve 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözüleceğini söyledi

 

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak yazılı olarak yaptığı açıklmada

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca , kamuoyunda “İmar Barışı” olarak bilinen ve 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi düşünülen “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı tebliğ 06/06/2018 tarihi itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Ruhsatsız veya ruhsata aykırı imarsız yapılar artık kayıt altına alınacak. Mülkiyet sorunu nedeniyle arsa gözüken yapıların, resmi olarak doğalgaz ve su bağlatamama gibi sıkıntıların önüne geçilecek. Ülkemizde 2018 yılından önce yapılmış ve bu durumda olan tüm binalar şehir, kat büyüklüğü, metrekare gibi herhangi bir şarta bakılmadan kapsam içerisinde olacak.

 

İmar barışı hangi yapıları kapsıyor?
31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış
yapıları kapsamaktadır.

 

Yapı kayıt belgesi nedir?

İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

 

Vatandaşa faydası neler olacak?

İmar barışı kapsamında, iskansız yapılar kayıt altına alınarak iskan verilecek,. Su ,elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararıyla tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecektir.

 

İmar barışı başvuruları nereye yapılacak?
Yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle müracaatta bulunulabileceği gibi, bakanlık tarafından yetkilendirilecek kurum ve kuruluşlara başvurmak suretiyle de müracaatta bulunulabilecek.

 

E-devlet başvuruları nasıl yapılacak?
e-Devlet şifresi ile sisteme girilerek Yapı kayıt sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formu eksiksiz olarak olarak doldurulması gerekmektedir. Ardından Yapı Kayıt Belgesi bedeli yatırılarak ,Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulan Yapı Kayıt Belgesi talepte bulunan yapı sahibince e-Devlet üzerinden alınır.

 

İmar barışı için hangi tarihe kadar başvuru yapılabilecek?
Başvurular 31/10/2018 tarihine kadar yapılabilecek İmar barışı sürecinde ödenecek yapı kayıt belgesi bedeli nasıl belirlenecek?

Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda %3’ü, ticarette % 5’i olacak şekilde belirlenecektir. Yapının yaklaşık maliyet bedeli hesaplanırken,

 

Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/m2
1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/m2
3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1000 TL/m2
8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL/m2
Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi,
hastane, otel, ve benzeri yapılar 2000 TL/m2 alınacaktır.

 

Yapı kayıt belgesi bedeli ne zaman kadar yatırılabilecek?
Yapı kayıt belgesi bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.
Yapı kayıt belgesi kalıcı imar hakkı sağlar mı?
Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.
Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı
hükümleri uygulanır.
Yapı kayıt belgesi alan yapılara işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilir mi?
Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi
aranmaksızın verilir.

 

İmar barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı?
Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için
ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

 

Hangi yapılar imar barışından faydalanmayacak?
Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar
Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar
3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar
Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar imar barışından faydalanabileck mi?
Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da İmar
Barışından faydalanabilecek.

 

Yapı kayıt belgesi ne zaman kadar geçerli olacak?
Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır.
Ayrıca İnşaat halindeki yapılarda 31/12/2017 tarihi itibari ile bitmiş olan kısımlar için ilave
inşaat alanı ihdas etmemek şartı ile Yapı Kayıt Belgesi verilir ve Yapı Kayıt Belgesi verilen kısımların eksik inşaat işleri tamamlanabilir.

 

Yapı Kayıt Belgesi alınmasına dair formun doldurulması ve kayıt belge bedelinin ödenmesi süresince vatandaşlarımızın beyanı esas alınarak sorumluluk yapı sahiplerinde olacağından form ve bedel hesabının yapıdaki aykırılık esas alınarak yapılması önem taşımaktadır.
İmar Barışı ile asıl hedeflenen, vatandaşlarımızın devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır.

Mustafa BUDAK
Bilecik Çevre ve Şehircilik
İl Müdürü

avatar