» TSO’NUN “TEK DURAK OFİS” OLMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI ANLATTILAR

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hakkı Aynur ve Yönetim Kurulu Başkanı Mefail Ateş, Bilecik TSO’nun ‘TEK DURAK OFİS’ olmasına yönelik yapılan çalışmalar ile nefes kredisi hakkında bilgiler verdiler.

 

“BANKAYA VEYA VERGİ DAİRESİNE GİTMEDEN ODAMIZDA İŞLEM YAPILMAKTADIR”
Üyeler Mersis üzerinden ticaret sicil işlemlerini başlatıp, gerekli harçları vergi dairelerine yatırarak, işlemlerini tamamlamak üzere tekrar ilgili Odalara geliyorlardı. Bankalardaki yoğunluk, taşıtların park yeri v.b sorunlar nedeniyle üyelerimiz zaman kaybına uğruyorlardı. Bu durumu; başta Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ve diğer illerde ki pek çok Oda, TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve ilgili Bakanlıklara aktardık ve bu konu ile ilgili odalarımızın ve üyelerimizin sıkıntılarını ilettik.

 

Yapılan yasal düzenleme ile ticaret sicil harçlarının odalar tarafından alınabilmesinin önü açtık. Bu uygulama ile üyelerimiz harçlarını yatırmak üzere vergi dairesine veya bankalara gidip gelerek zaman kaybetme yükünden kurtulmuş oldular.
“NOTERDEN ONAYLAMA ZORUNLULUĞU KALKTI”
Şirket kuruluşu aşamasında şirket esas sözleşmeleri ticaret odaları bünyesinde hizmet veren Ticaret sicil Müdürlüklerinde ticaret sicili müdürü huzurunda imzalanacak. Daha önce ki süreçte şirket kuruluşları sadece noterler vasıtası ile yapılırken, yapılan düzenleme ile işlemler ticaret sicil müdürlüklerinde de yapılabilecek.

 

Şirket kuruluş ve tescil masrafları bürüt asgari ücretin yüzde 10’u kadar olacaktır. Şirket kuruluş ve ticari işletme açılışı işlemlerinde müdürlüklere ibrazı zorunlu olan imza beyannameleri de, sicil müdürlükleri tarafından düzenlenebilecek. Ticaret Sicil Gazetesi ilan ücretleride Odamız tarafından tahsil edilmektedir. Çok yakın bir zamanda şirket kuruluşlarında ödenen Rekabet Kurumu Payı’nın Odamız tarafından tahsili içinde çalışmalarımız devam ediyor.
“E-BELGE DÖNEMİ BAŞLAYACAK”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Odamız arasında yürütülen ve hazırlık çalışmaları devam eden Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile üyelerimiz belgelerini elektronik olarak alabileceklerdir.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Odamız arasında yürütülen hazırlık çalışmaları devam eden Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile veri alışverişinin daha hızlı ve etkin bir biçimde uygulanmasını sağlıyor. Pilot bölge uygulama çalışmaları devam eden yazılım ile Oda üyelerimiz elektronik ortamdan firmaları ile ilgili belgeleri Odamıza gelmeden temin edebileceklerdir. Çalışmalarda son aşamalara gelen program, yakın zamanda üyelerimizin hizmetine sunulacaktır. Şuanda Oda üyelerimiz sadece aidat ödemelerini elektronik ortam üzerinden yapabilmektedirler.
Tüm bu uygulama ve çalışmalar üyelerimizin iş yükü ile zaman kaybını ortadan kaldıracak, hem de maliyetlerini düşürecektir. Odamız tek ve son durak ofisi olacaktır.

 

“MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ”
01 Ocak 2017 den itibaren 48 Meslek dalında Mesleki Yeterlik belgesi zorunlu olduğundan konu ile ilgili şu ifadelere yer verdiler.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen 48 meslek dalında , Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Bu kapsamda Mesleki Yeterlilik sınavlarında başarılı olanların 2017 yılı sonuna kadar sınav ücretlerinin İş-Kur tarafından geri ödeneceği ve Mesleki Yeterlilik belgesine sahip kişileri istihdam eden veya işe başlatan işverenlere SGK pirim indirimi uygulanacaktır. Üyelerimizin mağdur olmamaları için mesleki yeterlilik sınav başvurusu için talep toplamaya başladık. Konuya ilişkin detaylı bilginin Odamızın wep sitesinden veya Odamızdan bilgi alınabilecektir.

 

ÜYELERİMİZE KULLANDIRILMAK ÜZERE 9 MİLYON 800 BİN TL NEFES KREDİSİ KAYNAĞI YARATTIK”
KOBİ niteliğinde olan üyelerimizin içinde bulunduğu finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Odamız işbirliği ile ‘Nefes Kredisi’ projesinde yer aldık. Odamız üyesi KOBİ niteliğindeki her firmaya bankacılık mevzuatında belirtilen limitler çerçevesinde 12 ay vadeli azami 100 bin TL kredi imkanı sağladık.

 

Ziraat Bankası ve Denizbank ile yapılan protokol ile nefes kredisinin aylık faiz oranı %0.82, yıllık faiz oranı ise % 9.90 olacaktır. Protokol kapsamında 9.800.000 TL kredi kaynağı yaratıldı, şuana kadar 162 üyemiz nefes kredisine başvuruda bulundu ve 43 üyemize 4 milyon TL’si kullandırılmış olup, başvuru ve değerlendirme süreçlerinin devam ettiğini belirtiriz.
Yapılan tüm bu çalışmalar ile; Üyelerimize ve Bilecik İş Dünyasına sunduğumuz hizmetleri geliştirmek çabası içinde olduğumuzu belirtir, bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

avatar