» ÇİMSE-İŞ PORLAND’DA YENİDEN YETKİ İSTİYOR

Porland Porselen fabrikası İşvereni ile sendika arasındaki uzlaşmazlık devam ediyor. Bilecik’te faaliyet gösteren Porland Porselen’de Türkiye Çimse-İş sendikasına bağlı işçiler Toplu iş sözleşmesindeki kazanımların peşini bırakmıyor. Konuya ilişkin Türkiye Çimse-İş Anadolu Bölge Temsilciliğinde açıklama yapan Türkiye Çimse İş Sendikası Bozüyük Şube Başkanı Hasan Emer, sendika olarak Toplu İş Sözleşmesinin tüm kazanımlarının arkasında olduklarını ve sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

2

Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“2013 Yılı sonlarında; Porland Porselen işçilerinin büyük çoğunluğu, sendikal örgütlenme hakkını kullanarak Türkiye Çimse-İş Sendikamıza üye olmuş ve Toplu İş Sözleşmesi imzalamak üzere Çalışma Bakanlığı tarafından sendikamıza yetki tespit belgesi verilmiştir.

Ancak o zamana kadar, işçileri kendi menfaatlerine ve insafına göre çalıştıran Porland işvereni, fabrikaya sendikanın girmesini sindirememiş, bu kara düzenin bozulmaması için yetki tespitine itiraz etmiştir.

İşçilerin iradesini ve anayasal özgürlüğünü hiçe sayan işveren, hukuk karşısında bir sonuç alamayacağını anlayınca çok iyi bildiği için, üye olanları işten çıkarmaya başlamış, tehditle, onları sendikadan istifa etmeye zorlamıştır. Ekmeği ile tehdit edilen üyelerimiz, ne yazık ki bu şiddetli baskılara direnç gösterememiştir.

İşverenin, bu şartlarda toplu sözleşme imzalanırsa itirazını geri çekeceğini beyan etmesi üzerine, bizler de işyerinde çalışma barışının bozulmaması adına, 3 yıllık makul bir toplu sözleşmeye imza attık.

İmzalamış olduğumuz bu toplu iş sözleşmesinin 3.yıl zammı, yasal asgari ücrete gelen zammın 1 puan refah payı eklenerek uygulanması gerekmekteyken, işveren bu zammı veremeyeceğini sözlü ve yazılı olarak bizlere bildirmiştir.

Ancak işyerinde çalışmakta olan üyelerimizin büyük çoğunluğu zaten asgari ücret ile çalıştığından, işverenin vermek istemediği zam, aslında yasal olarak da yapmak zorunda olduğu bir artıştı.

Bizler, hem yasadan hem de toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini bildirdik.

Bunun üzerine; Porland işvereni üyelerimizi fabrika yemekhanesinde toplamış, yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğini, gerekirse fabrikayı kapatacağını ilan etmiş, yine anayasal suç işleyerek, tehdit ve şantajla üyelerimizi istifaya zorlamıştır.

Bu olayın ardından, sendikamız Türkiye’deki tüm teşkilatları ile Bilecik’e gelmiş, Türk İşçi hareketinin de desteği ile büyük bir miting düzenleyerek Porland işçisinin bu haklı davasının sonuna kadar arkasında olduğunu göstermiş, aynı zamanda işverene bu yanlış uygulamalardan bir an önce vazgeçmesi için sesini duyurmuştur.

Sendikamız daima üyelerinin arkasında durarak geri adım atmamış ve hukuk mücadelesini başlatmıştır.

İşverenin acımasız tehditleri karşısında ne yazık ki üyelerimiz, emekten gelen örgütlü gücünü kullanamayarak bir bir sendikadan istifa etmişlerdir.

Biz sendika olarak Toplu İş Sözleşmesinin tüm kazanımlarının arkasındayız ve hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Porland Yöneticileri yaptıkları usulsüz uygulamanın sonunda ödemek zorunda kalacakları yüklü tazminatları bildiği için, sendikamızla samimiyetsiz bir şekilde, zaman kazanmaya yönelik diyologlar sürdürmeye çalışmıştır.

Ancak, öne sürdükleri yeni dönem sözleşme teklifi Porland işçisinin mevcut kazanımlarını geriye götürecek, hak kayıpları ile dolu bir taslaktır. Bu taslağı kabul edersek “tüm işçileri Sendikanıza üye yaparız” diyerek hem Porland işçisinin hem de T.Çimse-İş Sendikasını ipotek altına almaya yönelik seviyesiz tekliflerde bulunmuşlardır.

İşverenin Sendikamıza sunmuş olduğu sözleşme teklifi budur. Biz bunu kabul etmedik. Bu taslağa göre Porland İşçisi asgari ücretten asla kurtulamayacaktır. Ancak ne yazık ki; Genel Başkanımızın kabul etmediği bu taslak, bireysel sözleşme olarak işçilere baskı altında tek tek imzalatılmıştır.

Türkiye Çimse-İş Sendikasının kararlı dik duruşu karşısında, yetki hesabına girişen işveren, Gebze’de bulunan işyerini kapatmış, Porland Bilecik Fabrikasında çalışan üyelerimizi huzuruna çağırarak bizzat istifa ettirmiş, böylece Ocak ayında yetki almamız engellenmiştir.

Böylece, en başından itibaren işyerinde sendikayı içine sindiremeyen, kurduğu modern kölelik sistemi ile işçisini boyun eğmeye mahkûm etmeye alışmış bu zihniyet, şunu bilmelidir ki; biz Sendikal davamızdan taviz vermeyeceğiz.

Emanete sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Üyelerimizin tek kuruşu işverende kalmayacaktır. Türkiye Çimse-İş Sendikası Üyelerinin aleyhine hiçbir uygulamaya imza atmayacaktır. Türkiye Çimse-İş Sendikası adaletin yanındadır, hakkın yanındadır, alın terinin yanındadır. Türkiye Çimse-İş Sendikası haksızlığın, dayatmanın ve zulmün karşısındadır. Var olduğu sürece de karşısında olmaya devam edecektir. Bütün bu olayları kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”

1

Yapılan basın açıklamasına Türk-İş İl Başkanı Cemal Güney, Kütahya Dumlupınar Şube Başkanı Ramazan Altın, Çimse İş Eskişehir Yunus Emre Şube Başkanı Yalçın Özgür, Çimse-İş Anadolu Bölge Temsilcisi İbrahim Tunca, Güvenlik-İş Sendikası Bilecik Temsilci Selahattin Ceyhan katıldı.

avatar