» Büyükbaş Hayvancılık Üretimine Yeni Proje

Bilecik Yenipazar İlçesi Danişment köyünde “Büyükbaş Hayvancılık Özelinde Köy Bazlı Birlikte Üretim Modeli Projesi” hayata geçirilecek olup, konuyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bilecik’in Yenipazar İlçesi Danişment Köyünde düzenlenen bilgilendirme toplantısına Bilecik Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş, şube ve ilçe müdürleri, ilçe personelinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müdürü Necmettin Yoldaş şu ifadelere yer verdi; “Projemizin amacı Köy bazında büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan bütün üreticilerin, bir şirket bünyesinde bir araya getirilerek birlikte üretim modeli etrafında birleştirilmesi ve bu vesile ile köy genelinde tam donanımlı tek bir hayvancılık işletmesinin kurulmasının sağlanması; hayvancılığın geliştirilmesi amacı ile ihtiyaç duyulan kaliteli yemin köyün mevcut arazilerinde bir plan dâhilinde toplulaştırma tekniği ile üretilmesinin sağlanarak tarla arazileri içindeki yem bitkileri alanı ve üretimini artırmaktır.

Projemizin gereğini şöyle açıklayabilirim; Hayvansal protein, insanoğlunun en değerli temel besin maddelerindendir. Dünyada ve Türkiye’de bu önemli protein kaynağını sağlayan kırmızı et, süt ve Süt ürünleri ‘nin %80-90’ı koyun/keçi ürünlerine oranla daha ucuza mal edilmesi veya damak tadı tercihi gibi nedenlerle büyükbaş hayvanlardan elde edilmektedir. Bu açıdan bakıldığında büyükbaş hayvancılık üretimine önem verilmesi gerektiği kanaati oluşmaktadır. Ancak Büyükbaş hayvancılık sektörü önemli bir işgücü yükü ve yem girdisi maliyeti gerektirmektedir. Yem giderleri büyükbaş hayvancılıkta toplam işletme giderlerinin % 70 ine kadar ulaşabilmektedir.

Öte yandan yurdumuzun genelinde olduğu gibi ilimiz köylerinde de genç nüfus oranı, kent merkezlerine yapılan göçler nedeniyle %10’lar seviyesine düşmüştür. Bununla beraber köylerde yaşayan nüfus oranı da ülkemiz genelinde % 7,5, İlimizde %20’ler seviyesine düşmüştür. Dolayısıyla köylerde mevcut arazileri ekip biçecek, hayvanların bakımını yapacak işgücü oldukça sınırlıdır.

Bu bağlamda, ‘’Büyükbaş Hayvancılık Özelinde Köy Bazlı Birlikte Üretim Modeli’’ adlı projemizin ve benzeri projelerin geliştirilip uygulanmasının, Ülkemiz hayvancılık sektörünün içinde bulunduğu olumsuz havadan arındırılması ve yeniden karlılığı yüksek bir uğraş alanı haline getirilmesi için geliştirilmesi gereken Tarım Politikalarına ilham kaynağı olabilmesi açısından bir gereklilik olduğunu düşünmekteyiz.

Fransa da bir beldeden çıkan rokfor peyniri tüm dünyaya yayılıyor, neden Yenipazar Danişment köyünde ürettiğimiz ürünler her yere yayılmasın neyimiz eksik hatta biz daha avantajlıyız.

Sonuç olarak Bu Projenin İlimiz Çiftçisine hayırlı ve uğurlu olması diliyorum”

avatar