» BİLİRKİŞİLİK YAPMAK İSTEYEN MESLEK MENSUPLARININ DİKKATİNE!

Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kıral, Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Adli ve idari yargı alanında yürütülecek bilirkişilikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kıral, bilirkişilikle ilgili açıklamasında; “6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında 03.08.2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bilirkişilik Yönetmeliği” hükümlerine göre, adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için ‘Bilirkişilik Temel Eğitimi’ alma ve sertifika sahibi olma şartı getirilmiştir. Bilirkişilik temel eğitimi, 5 yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler tarafından alınacak olan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri kapsayacak bir eğitim programıdır, Program 18 saati teorik, 6 saati uygulama eğitimini olmak üzere 24 saatlik bir eğitimi kapsamaktadır. Bilirkişilik temel eğitim; programını tamamlayanlara, temel eğitimi tamamladıklarına ilişkin sertifika verilecek ve sertifika sahibi olanlar, kendi bölgelerindeki Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıkları tarafından yapılan ilandaki diğer şartları da taşımaları halinde, bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

temel eğitim programına katılmayanlar bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunamayacaklardır. Bilirkişilik yapmak isteyen meslek mensuplarına 2017/1 dönem eğitim ücretleri; Muhasebe Meslek mensupları için 475,00.-TL. Meslek Mensubu Olmayanlar içinse 625,00.-TL olarak belirlenmiştir.

Beş yıl mesleki kıdem kazanmış meslek mensupları ve diğer meslek erbabı kişilerden, odamızda yapılacak olan bu eğitime katılmak isteyenler, eğitim ücretlerini; http://bilirkisilik.tesmer.org.tr adresi üzerinden yapacakları başvuru sırasında kredi kartı ile on-line olarak ödeyebilecekleri gibi Türkiye İş Bankası Ankara Dikmen Şubesi 4248-0890853(IBAN No: TR 82 0006 4000 0014 2480 8908 53) nolu hesabına da ödeyebileceklerdir.

Ödemenin banka hesabına yapılması durumunda başvuru işlemi ödemenin yapılmasını takiben bir iş günü sonra yapılabilecektir. İzin alınan yerler için eğitim planlamalarının yapılabilmesi ve 2018 yılı Bilir Kişilik listesine kayıt hususu dikkate alınarak, Bilirkişilik Temel Eğitimi için 2017/1 dönemi başvuruları 16 EKİM 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar portal üzerinden kabul edilecektir. 2017/1 döneminden sonraki dönemler için başvuru takvimi ayrıca açıklanacaktır.

Bilirkişilik yapmak isteyen meslek mensupları TÜRMOB tarafından verilecek ve odamızda yapılacak olan ‘Bilirkişilik Temel Eğitimi’ ne katılımları yararlarına olacaktır. Bilirkişilik yapmak isteyen meslek mensuplarının; http://bilirkisilik.tesmer.org.tr adresi üzerinden 16 Ekim 2017 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.

Temel eğitimine kayıt yaptıranlara bilirkişilik eğitim takvimi ayrıca bildirilecektir. 01.01.2018 tarihinden sonra bilirkişilik yapmak isteyen meslek mensuplarının beş yıllık mesleki kıdemlerinin olmaları ve bilirkişilik temel eğitimi almış olmaları şarttır.Alınan bilirkişilik sertifikaları 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli sayılmayacaktır. Bilirkişilik eğitimine ilimizde tek yetkili sadece Bilecik SMMM Odasıdır.Verilecek bilirkişilik eğitimine mesleği ne olursa olsun her meslek mensubu kayıt olabilecektir. İlgilenen tüm  Mesleki kamuoyuna önemle duyurulur” dedi.

avatar