» 44 İşyeri İhaleye Çıkıyor

Bilecik Belediyesine ait Bilecik (Merkez)’de bulunan işyerlerinin (dükkanların) ve Bilecik (Merkez) Aşağıköy Eskişehir-İstanbul yolu üzerinde bulunan Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yer alan yazıhanelerin ve işyerlerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verileceği duyuruldu.

 

İhaleye çıkarılacak işyerlerinin kira süreleri, aylık kira bedelleri ve geçici teminatları şöyle,

İŞYERİ ADRESİ DÜKKAN FAALİYETİ KİRA SÜRESİ AYLIK KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT TL
1 Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri P1 İŞYERİ 10 YIL 350,00 TL 1.260,00 TL
2 Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri P2 İŞYERİ 10 YIL 350,00 TL 1.260,00 TL
3 Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri P5 İŞYERİ 10 YIL 350,00 TL 1.260,00 TL
4 Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri P12 İŞYERİ 10 YIL 350,00 TL 1.260,00 TL
5 Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri P13 İŞYERİ 10 YIL 350,00 TL 1.260,00 TL
6 Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri P14 İŞYERİ 10 YIL 350,00 TL 1.260,00 TL
7 Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri P16 İŞYERİ 10 YIL 350,00 TL 1.260,00 TL
8 Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri P18 İŞYERİ 10 YIL 350,00 TL 1.260,00 TL
9 Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri P19 İŞYERİ 10 YIL 350,00 TL 1.260,00 TL
10 Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri P25 İŞYERİ 10 YIL 350,00 TL 1.260,00 TL
11 Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri K1 İŞYERİ 1 YIL 200,00 TL 72,00 TL
12 Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri K2 İŞYERİ 1 YIL 200,00 TL 72,00 TL
13 Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri K3 İŞYERİ 1 YIL 200,00 TL 72,00 TL
14 Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri K4 İŞYERİ 1 YIL 200,00 TL 72,00 TL
15 Gazipaşa Mh.E.Gazi Cd.No:2/2A İŞYERİ 3 YIL 2.500,00 TL 2.700,00 TL
16 İstasyon Mah.O.Gazi Cd..No:20/E İŞYERİ 3 YIL 600,00 TL 648,00 TL
17 İstasyon Mah.O.Gazi Cad.1 No:20/M İŞYERİ 3 YIL 500,00 TL 540,00 TL
18 İstasyon Mah.O.Gazi Cad.1 No:20/N İŞYERİ 3 YIL 500,00 TL 540,00 TL
19 İstasyon Mah. Gar.Sok.No:6/D İŞYERİ 3 YIL 350,00 TL 378,00 TL
20 İstasyon Mah.Gar Sk.No:6/E İŞYERİ 3 YIL 350,00 TL 378,00 TL
21 İstasyon Mah.Gar Sok.No:6/F İŞYERİ 3 YIL 400,00 TL 432,00 TL
22 İstasyon Mh.Gar Sk. No:6/G İŞYERİ 3 YIL 350,00 TL 378,00 TL
23 İstasyon Mah.Gar Sok.No:10/C İŞYERİ 3 YIL 300,00 TL 324,00 TL
24 İstasyon Mah.Gar Sok.No:10/D İŞYERİ 3 YIL 300,00 TL 324,00 TL
25 İstasyon Mah.O.Gazi Cad.1 No:20 İŞYERİ 3 YIL 600,00 TL 648,00 TL
26 İstasyon Mah.O.Gazi Cad.1 No:20/D İŞYERİ 3 YIL 600,00 TL 648,00 TL
27 İsmetpaşa Mah.Konağı No:1C İŞYERİ 3 YIL 120,00 TL 130,00 TL
28 Atatürk Bulvarı 2 No’lu ATM ATM 3 YIL 1.250,00 TL 1.350,00 TL
29 Atatürk Bulvarı 3 No’lu ATM ATM 3 YIL 1.250,00 TL 1.350,00 TL
30 Yeni Otogar İçi 1 Nolu ATM ATM 3 YIL 1.000,00 TL 1.080,00 TL
31 Yeni Otogar İçi 2 Nolu ATM ATM 3 YIL 1.000,00 TL 1.080,00 TL
32 Yeni Otogar İçi 3 Nolu ATM ATM 3 YIL 1.000,00 TL 1.080,00 TL
33 Yeni Otogar İçi 4 Nolu ATM ATM 3 YIL 1.000,00 TL 1.080,00 TL
34 1 no’lu Yazıhane/Ofis Bağımsız No: 17 YAZIHANE 10 YIL 6.000,00 TL 21.600,00 TL
35 3 no’lu Yazıhane/Ofis Bağımsız No: 19 YAZIHANE 10 YIL 6.000,00 TL 21.600,00 TL
36 9 no’lu Yazıhane/Ofis Bağımsız No: 25 YAZIHANE 10 YIL 6.000,00 TL 21.600,00 TL
37 10 no’lu Yazıhane/Ofis Bağımsız No: 26 YAZIHANE 10 YIL 6.000,00 TL 21.600,00 TL
38 Yeni Otogar Bağımsız No: 7 İŞYERİ 10 YIL 3.000,00 TL 10.800,00 TL
39 Yeni Otogar Bağımsız No: 8 İŞYERİ 10 YIL 3.000,00 TL 10.800,00 TL
40 Yeni Otogar Bağımsız No: 9 İŞYERİ 10 YIL 3.000,00 TL 10.800,00 TL
41 Yeni Otogar Bağımsız No: 13 İŞYERİ 10 YIL 3.000,00 TL 10.800,00 TL
42 Yeni Otogar Bağımsız No: 14 İŞYERİ 10 YIL 3.000,00 TL 10.800,00 TL
43 Yeni Otogar Bağımsız No: 15 İŞYERİ 10 YIL 3.000,00 TL 10.800,00 TL
44 Yeni Otogar Bağımsız No: 16 İŞYERİ 10 YIL 3.000,00 TL 10.800,00 TL

 

İhale 20/03/2018 Salı günü Saat 14:30’da Bilecik Belediyesi Encümeni Toplantı Salonunda yapılacağı belirtilirken, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00-TL karşılığında Bilecik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilecek.

 

İhaleye katılacakların ihale saatinden önce geçici / ek teminat bedellerini T.C. Vakıflar Bankası Merkez / Bilecik Şubesi TR28 0001 5001 5800 7293 6061 72 nolu Bilecik Belediyesi geçici teminat hesabına nakit olarak yatırdıklarına dair banka dekontu veya ihale tarihi itibariyle en az 90 gün süreli Banka Teminat Mektubu getirmeleri gerektiği kaydedildi.

 

İstenen belgeler:

İstekli gerçek kişi ise;

 1. a) Türkiye’de tebligat için adres gösteren imzalı beyan (İrtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi de bu beyanda bulunacaktır.).
 2. b) Nüfus Cüzdanı sureti,
 3. c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden onaylı vekâletname,
 4. d) Şartnameyi satın aldığını belirten makbuzun aslı,
 5. e) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya Banka Teminat Mektubu,
 6. f) Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat servisinden alınan borcu yoktur belgesi.İstekli tüzel kişilik ise;
 1. a) Yukarıda sayılan a, d, e, f bentlerinde istenen belgeler,
 2. b) Tüzel kişilik adına ihaleye girecek kişinin veya kişilerin Nüfus cüzdanı sureti,
 3. c) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu ve faaliyetini devam ettirdiğini gösterir belge,
 4. d) Tüzel kişiliğin imza ve yetki sirküleri,
 5. e) Vekaleten iştirak ediliyorsa tüzel kişiliğin adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu tüzel kişiliğin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,
avatar